Folkin rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Folk Finland Oy (jäljempänä Folk)
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
info@folkfinland.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Juusola 
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
paivi.juusola@folkfinland.fi

3. Rekisterin nimi

Folkin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot:
etu- ja sukunimi
sähköposti
puhelinnumero

Muut tiedot:
työnimike
työnantaja/yritys ja sen yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään ja manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta säännönmukaisesti rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin tiedot ovat Folkin yritysperheen kuuluvien yritysten yhteiskäytössä.

Tietoja saatetaan kuitenkin luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä, ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään paikallisella palvelimella Suomessa, joten tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

a) Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme henkilötietojen suojaamisessa alan yleisiä teknisiä tietoturvaratkaisuja ja käyttöä kontrolloidaan käyttäjähallintaratkaisuilla.
Olemme kouluttaneet henkilökuntamme käsittelemään sekä valvomaan henkilötietoja lakien ja asetusten mukaisesti.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin on tallennettu. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tarkastus- ja korjausoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, ja niihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten sekä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot.